Å hugge en bue kan man gjøre ved å la øksa sprette av spon samtidig som man vrir eggen langs med streken som styring. Det gamle bolverket viser ofte enda grovere uthugging enn dette. Det var nok karer som stod mye med dette arbeidet, og hadde mer kontroll på hvor mye eller lite de måtte hugge ut før det passet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s