For å prøve å sette oss inn i situasjonen etter 1702 brannen da Bryggen skulle bygges opp igjen raskt av folk som jobbet mye med dette, har vi prøvd å jobbe effektivt uten for nøyaktige målinger av høyder på lag 1 og 2. Gulvet skal ligge på lag 3 så der har vi siktet inn den mest rette siden og lagt den opp. De mest synlige ujevnhetene som kvister o.l hugger vi vekk med teksle. Resten tas ut i de margkløyvde gulvbordene som er 3” tykke. Målet i denne prosessen har vært å gjøre merking og øksing gang uten for mange ekstra justeringer. Ved behov har vi satt inn treplugger. Dette er en interessant måte å jobbe på som er med å bygge opp erfaring og tillit til egen merking og utførelse, samtidig som det er et forsøk på å få ett innblikk i denne prosessen på 1700-tallet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s