Gjenværende laft front 1-2a

En rask skisse viser hva som er igjen av laft. Detter er merket med svarte linjer. Blå linjer markerer laftenov og grønn viser stående plank eller beitski. Vi kan se fra dette at vinduene til venstre har en gang vært ett stort felt i hver etg. I felt 3 og 7 kan vi se spor etter et lavere vindu. Denne stilen ser vi i dag på Hanseatisk Museum, og vinduene t.h. har kanskje også hatt en slik høyde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s