Alle lag ble tegnet og nivellert, og vi brukte dette til å legge ned nytt bolverk. Skissen til høyre viser lag 1-3 og skissen til venstre viser lag 4-5. Den tykkeste langsgående stokken er fra en tidligere generasjon bolverk, kanskje så langt tilbake som 1400-tallet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s