Her er to bumerker som vi har funnet i 2b. Merket til venstre har vi funnet på en annen bygning i Bredsgården. Vi mener disse merkene stammer fra bøndene som felte skogen på Voss. Alle merkene er på ferdig skantet overflate så de er fløtet til byen som ferdig lafteplank og bjelker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s