Tømmermerke fra merkeøks. Dette merket har vi funnet mange av i bygning 1-2a, men også på 8 andre bygninger på Bryggen. Det skal ha vært tømmermenn fra Osterøy som bygde opp igjen Bryggen, og de dro til Voss for å tinge tømmer. Tømmeret fløta de til Bergen, og da måtte materialene merkes for skille de fra hverandre under fellesfløting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s