Her sammenligner vi et bilde fra slutten av 1860-tallet med ett fra 1990-tallet. Vi kan se at forholdet mellom 1-2a og 2a som er i front, er likt på begge bildene. Derfor må bygningen ha blitt hevet før bildet til venstre ble tatt. Dendrokronologisk prøve av bolverket viser at det ble felt vinteren 1859.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s