Her er lag 1 og 2 fjernet i svalen og vi kan se kvaliteten, eller mangelen på kvalitet, i bolverket som er skåret vekk. Mye smått tømmer med lite kjerneved. Under selve tømmerkassen har det vært god utlufting, noe som har gjort at bolverket har holdt seg så godt her

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s