Lag 2 legges på kryss av lag 1 med 60-70cm avstand. I lengderetning heller dette rommet 10cm. Stokken må derfor plasseres parallelt med dette fallet før den merkes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s