Etter lag 4 er det vanskelig å skille de neste lagene. Forråtnelsen har gjort at massen har komprimert seg mye. Vi har nå kommet ned til brannlaget der vi finner sekundærbrent takstein, spon og forkullet materiale. Den sekundærbrente taksteinen er svart etter å ha blitt brent for andre gang under brannen i 1702, og er en del av massene som ble jevnet ut når de skulle etablere nytt bolverk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s