Her er alt bolverk og alle masser fra etter brannen i 1702 fjernet. Stokkene vi ser her er mest sannsynlig fra bygningen oppført etter 1476 brannen. Vi fant lignende stokker i nabobygningen som ble felt vinteren 1476/77.
Dette er altså slik det kan ha sett ut etter opprydningsarbeidet etter brann i 1702 når de skulle bygge opp igjen Bryggen. Under utgravingen har vi sett at de har vært bevist på å bruke forrige generasjons bolverk som underlag for det nye bolverket, både etter 1702 brannen og refundamenteringen på 1860-tallet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s