Med en snor plassert med riktig fall, måler vi ned til stokken hvor mye som må hugges ut for å få riktig høyde. Merkingen gjøres med en passer. På det gamle bolverket vi graver ut ser vi at dette er arbeid som har gått fort. Det viktige er at stokken får en god anleggsflate mot underliggende stokk. På sidene er det ofte hugget ut bredere enn det som er merket

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s