Her ser vi merker etter eggen på kniven etter å ha tatt nye tak. Vi må bruke tørt virke når vi skjøter inn mot det gamle, og det kan gi mindre verktøyspor enn med å bruke ferskt virke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s