Dette er en skiveprøve som skal til dendrokronologisk undersøkelse for å prøve å få svar på når stokken har blitt felt. Prøven er tatt ut av stokken til venstre på forrige bilde. Dateringer av når bolverk har blitt felt kan gi verdifull informasjon om hvor raskt bygningene ble bygget opp igjen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s