En enkel skisse som viser de 8 lagene vi fant. Lenger inn under laftekassen til venstre fant vi bare 4 lag fra 1860-tallet, så nivået kan ha vært en del lavere ut mot passasjen til høyre på denne tiden. I bygning 1-2a og 2a som er i bakgrunnen på bildet fant vi 4 lag bolverk. Det nederste laget gikk inn under laftekassen og er av samme generasjon som lag 7 på bildet. Det var strenge føringer på at bygningene skulle bygges opp på separate fundamenter, men i dette tilfellet de tatt en snarvei ved å legge det første laget fortløpende på de to fremste tomtene. 2a og 2b hadde forskjellige eiere etter brannen, så kan tyde på en form for samarbeid, og at de er satt opp ganske samtidig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s