Om bloggen

Denne bloggen er laget av handverkerne ved Stiftelsen Bryggen. Den omhandler arbeidet vi gjør i restaureringen av Bryggen. Hensikten er å formidle deler av handverkeren sin dokumentasjon og å vise mangfoldet i restaureringsarbeidet. Vi vil forsøke å legge ut stoff som belyser de problemstillingene vi står ovenfor i restaureringsarbeidet, og hvilke arbeidsmåter vi velger for å løse de handverksmessige utfordringene i arbeidet.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s