Stiftelsen Bryggen

Brygge_Norway_2005-08-18

I 1962 ble «Bryggens venner» og «Stiftelsen Bryggen» dannet. Stiftelsen Bryggen eier i dag 35 av de 61 bygningene som inngår i verdensarven. Stiftelsen har som formål å bevare Bryggen i samråd med antikvariske myndigheter. Stiftelsen driver sikring, vedlikehold og restaureringsarbeid, samt utleie av lokaler.

http://www.stiftelsenbryggen.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s