Tag Archives: Brannlag

Utgraving og Nytt Bolverk

Innledning

Det første som må gjøres på et nytt prosjekt er å etablere et nytt fundament med bolverk. Bygning 2b ble jekket opp og fikk nytt bolverk på 1860-tallet. Dette bolverket er fortsatt i god stand under tømmerkassen, men i svalgangen mot passasjen er det mye forråtnelse og vi velger derfor å bare skifte ut bolverk her.

Det første vi må gjøre er å grave ut og dokumentere det eksisterende bolverket ned til brannlaget fra 1702 slik bildeserien under viser. Vi fjerner lag for lag og alt tegnes opp og nivelleres under oppfølging av arkeolog fra NiKU. I brannlaget finner vi sekundærbrent takstein, spon, forkullet materiale, og bolverk fra forrige generasjons bygning antageligvis oppført etter 1476 brannen.

I skillet mellom det gamle kulturlaget og det nye fundamentet vårt legger vi ned veiduk og geonett for å holde på de nye massene. Bolverket skal ligge tørt og vi bruker pukk som drenerende underlag. Siden vi graver ned til brannlaget velger vi å tilbakeføre bolverket basert på utgravingen av 1702 bolverket i bygningen foran. I motsetning til bolverket fra 1860 som er smått og ligger tett, er bolverket fra etter 1702 større i dimensjon med større avstand mellom stokkene. Bildeserien under viser prosessen.

Utgraving

Nytt bolverk