Under utgravingen fant vi 5 lag bolverk. Bakerst til høyre ser vi såvidt det 4. laget ligge langs med bygget, mens nederst til venstre ser vi de 3 nederste lagene. De var i relativt god tilstand, så vi håper på å få til en datering på prøvene her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s