Det første laget legger vi rett på pukken. Pukken er lagt ut med omtrent det samme fallet som bolverket skal ha. Vi skal ha 3 lag bolverk der vi beregner at hvert lag bygger 6”. Stokkene bestiller vi på rundt 9” i rot og 6” i topp. Stokkene får vi fra Hordatre i Hardanger der de har ligget i sjøen for saltimregnering i noen måneder

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s